Samples

Car Software / Hardware Car Software / Hardware
Missionary Newsletter Missionary Newsletter
MSDS MSDS

Car Software / Hardware

Dutch

Charging at Home

Charging your ….. is as simple as charging your mobile phone. Just plug in at night using the included Mobile Connector, and wake up to a fully charged car by morning.

English

Thuis opladen

Het opladen van uw ….. is even eenvoudig als het opladen van uw mobieltje. U gebruikt de bijgesloten Mobiele Connector en sluit de wagen aan, waarna u ‘s morgens in een volledig opgeladen auto kunt stappen.

Missionary Newsletter

Dutch

De videoclip over de ‘Levende Liefde’ van Cissa is alweer een tijdje af. Het was bijzonder dat dit lied de afgelopen weken door heel Senegal mocht klinken, toen de clip op verschillende nationale televisie kanalen verscheen. De lancering rond Valentijnsdag gaf een positieve push, al gaat het lied natuurlijk over een heel andere dan aardse liefde. We geloven in de kracht van muziek als het gaat om de verspreiding van Gods liefde voor ons, mensen. Helemaal in de Afrikaanse, orale cultuur.

English

The video clip about “Levende Liefde” (living love) by Cissa was finished a while ago. It was special hearing this song, throughout Senegal, over the past few weeks when the clip aired on several national television channels. The video launch around Valentine’s Day made a positive impact, though the song of course is about a very different non earthly love. We believe in the power of music when it comes to spreading God’s love for us people. It is all about the African, oral culture.

MSDS

Dutch

Rubriek 10 Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden:                     Open vlammen, blootstelling aan warmtebronnen en temperaturen boven 150°C.

Te vermijden materialen:                                  Aromatische koolwaterstoffen

Gevaarlijke ontledingsproducten:               Niet geclassificeerd

English

Section 10 Stability and reactivity

Conditions to avoid:                                            Open flames, exposure to heat sources and temperatures above 150 °C.

Materials to avoid:                                               Aromatic hydrocarbons

Hazardous decomposition products:       N.C

 
 
 
 

All projects

 
 
 
 

Published book translations

Le Tour du monde en 180 langues

French to Dutch translator and proofreader of published multi-lingual dictionary, which includes 200 commonly used French phrases translated into 180 foreign languages; incorporating all the principal languages of the world in one dictionary.
This dictionary contains the most extensive number of languages in the world. (Personal letter of reference given by author Mr. Henri Goursau.) French to Dutch translator

Rough Guide for iPad 1 & 2

Rough Guide for iPad 1 & 2 by Peter Buckley / Publishing Company Unieboek / Het Spectrum bv, Houten Antwerpen.

 
 
 
 

Charitable translation work

avonturiers

Ongoing translation work on newsletters and annual updates for Christian missionary work in Africa including:

  • Water Projects
  • Solar Projects
  • Health and Educational Media Projects